S-a lansat Ghidul Solicitantului pentru investiţii în întreprinderi

În data de 23 octombrie, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), a lansat Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte pentru investiţii în întreprinderi (link: http://www.fonduri-ue.ro/poscce/).

 

În cadrul acestei sesiuni de depunere de proiecte aferentă Axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” - Operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” destinată întreprinderilor, vor putea primi finanţare cererile ce vor viza în principal achiziţii de echipamente şi utilaje, pentru creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea producţiei, modernizarea instalaţiilor, automatizarea procesului de fabricaţie, precum şi introducerea de noi tehnologii de producţie.

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mici, mijlocii şi mari, înregistrate legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), care îşi desfăşoară activitatea în ţara noastră.

Alocarea financiară totală pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 60 milioane de euro, iar perioada de depunere a cererilor de finanţare este până la 22 noiembrie, așa cum a fost anunțat pe site-ul AM POS CCE, http://www.fonduri-ue.ro/poscce/. Transmiterea dosarului cererii de finanţare se va face online, iar platforma pentru depunerea aplicaţiei va fi disponibilă pe pagina web a MSI OIPSI (http://fonduri.mcsi.ro), începând cu ora 9:00 a primei zile de înregistrare până la ora 14:00 a ultimei zile de înregistrare.

Operaţiunea îşi propune să sprijine întreprinderile din România, în scopul creşterii competitivităţii acestora şi îmbunătăţirii potenţialului de export. Aceste obiective pot fi atinse prin creşterea cifrei de afaceri şi productivităţii muncii pentru înscrierea acestor întreprinderi în media europeană, cu condiţia creării de noi locuri de muncă şi menţinerii a celor existente.

Astfel, în cadrul acestui apel vor putea fi dezvoltate proiecte pentru următoarele tipuri de investiţii: proiecte ce sprijină întreprinderile în creşterea cifrei de afaceri şi, implicit, a exporturilor; proiecte ce conduc la realizarea de investiţii moderne şi, implicit, la creşterea productivităţii întreprinderilor; proiecte ce sprijină întreprinderile în introducerea de produse şi tehnologii noi şi pentru extinderea producţiei existente; proiecte ce sprijină întreprinderile româneşti să devină mai competitive pe piaţa internaţională; proiecte ce duc la creşterea gradului de inovare cu aplicabilitate în industrie.

Documentele aferente acestui apel de proiecte pot fi consultate pe site-ul Agenției, dedicat implementării POS CCE în regiunea Sud Muntenia, la secțiunea Documente utile > Apeluri de proiecte > Apel de proiecte aferent Operaţiunii 1.1.1. – „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” din cadrul Axei prioritare 1 – „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivitățiii Economice”, www.fonduri-ue.ro/poscce/.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Sursa: www.adrmuntenia.ro