Proiect „Program de asistenta antreprenoriala pentru elevi”

Proiect „Program de asistenta antreprenoriala pentru elevi" este un cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU) si este implementat de Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu", in calitate de beneficiar, cu sprijinul partenerilor sai: Colegiul Tehnic "Nicolae Bălcescu" din Balș, județul Olt (partener 1), Asociatia pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila INTEGRA (partener 2) si Asociatia pentru Dezvoltare Europeana si Retele Asociative – ADERA (partener 3). Regiuni de implementare: Bucureşti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia, judetele Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt si Vâlcea si municipiul Bucureşti.

Durata proiectului: 10 luni

Activitati

A1 Managementul proiectului, achizitii, audit, expertiza contabila, consiliere juridica.

A2 Informare si promovare proiect
 Conferinta de lansare a proiectului
 Activitati de informare, publicitate, promovare, vizibilitate si diseminare, crearea unui website al proiectului
 Pregatirea si desfasurarea campaniilor de constientizare a opiniei publice in vederea sprijinirii tranzitiei de la scoala la viata activa. Organizarea unor campanii pentru promovarea oportunitatilor de dezvoltare antreprenoriala a elevilor din cadrul invatamantului secundar ISCED 3 prin participarea la activitatile proiectului, constientizarea nevoii de implicare in infiintarea firmelor de exercitiu, campanii de constientizare asupra mediului de afaceri cu privire la oportunitatile de dezvoltare, prin implicarea activa in recrutarea tinerilor absolventi, ca parteneri in dezvoltarea ideii de afaceri.

Citește mai mult:Activitati

Parteneri

ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA INTEGRA
Asociatia pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila INTEGRA are calitatea de Partener 2 in cadrul proiectului „Mentorat pentru elevi în business simulat".

INTEGRA este persoana juridica romana fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei. Asociatia a luat fiinta in anul 2014 la initiativa a trei consultanti cu experienta in managementul si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila care au avut ca scop incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile, integrarea pe piata fortei de munca a somerilor, dar si implementarea proiectelor care au vizat dezvoltarea intreprinderilor prin investitii tangibile si intangibile in diverse domenii de activitate, oferind acestora servicii de consultanta pentru afaceri.

Citește mai mult:Parteneri

Obiective

Obiectivul general

Cresterea gradului de participare al elevilor la viața activă; creșterea aptitudinilor și competențelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de asistenta si consultanta pentru afaceri in vederea inființarii de firme de exercitiu de catre elevii ISCED 3, dar si cresterea gradului participarii elevilor din ani terminali la viata activa prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera.

Proiectul contribuie la sprijinirea elevilor in dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare in procesul de insertie pe piata muncii.

Citește mai mult:Obiective

Subcategorii