Serviciul constă în furnizarea de informaţii privind piaţa muncii, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, dezvoltareadescărcare abilităţilor şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cărieră, precum şi instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.