Titlu proiect:
Enterprise 2020 - Antreprenori responsabili pentru dezvoltarea durabila a regiunii Sud-Vest Oltenia

Cod proiect: 105701
Componentă 1 - Apel : POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
ACCESATI CHESTIONARUL AICI! 

 

Dragi membri, 

 

Intrucat dorim sa aflam mai multe despre dificultatile pe care le intampinati in domeniul antreprenoriatului ne-am propus sa realizam un studiu la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia. 

 

Studiul va fi realizat in cadrul activitatii A.7 Studiu privind analiza antreprenoriatului la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia.  In ultimele 6 luni ale proiectului au fost planificate activitati specifice realizarii studiului si anume culegerea de informatii si date pentru realizarea analizei antreprenoriatului la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Studiul va fi realizat cu aportul tuturor expertilor implicati in proiect si va fi publicat online, pe website-urile partenerilor. Acest studiu va contribui la transferabilitatea rezultatelor proiectului si al bunelor practici catre diverse parti interesate, dar si la realizarea strategiilor locale/regionale in ceea ce priveste dezvoltarea antreprenoriatului.  

 

ACCESATI CHESTIONARUL AICI! 

 

OBIECTIVELE STUDIULUI   

 

Prin elaborarea  studiului vor fi analizate obstacolele  cu  care  se confruntă   agenţii  economici  din Romania în  dezvoltarea  afacerilor,  dar  şi  oportunităţile  şi resursele  care  pot  fi fructificate.  Sunt  evaluaţi  şi  analizaţi  acei factori care  au impact direct sau indirect asupra intereselor investitorilor, precum şi modalităţile de exploatare a oportunităţilor existente. 

 

Scopul studiului constă  în culegerea şi oferirea de informaţii complete şi pertinente  cu privire la mediul economic  din Regiunea Sud Vest Oltenia  care să contribuie la fundamentarea priorităţilor şi măsurilor de acţiune privind dezvoltarea  durabilă a regiunii. 

 

Obiectivul general al studiului este obţinerea  unei imagini detaliate  cu privire la mediul de afaceri şi climatul investiţional din regiune şi a posibilităţilor de dezvoltare. 

 

Obiective specifice ale studiului: 

 

•           analiza percepţiei agenţilor economici cu privire la mediul economic şi a tendinţelor de evoluţie; 

 

•           identificarea punctelor tari şi slabe ale mediului de afaceri şi a resurselor care pot contribui la dezvoltare economică a tarii; 

 

•           identificarea  şi analiza constrângerilor,  obstacolelor  cu care se confruntă  firmele din Romania; 

 

Pentru  atingerea   obiectivului  general  al  studiului  şi  a obiectivelor specifice  se  vor utiliza  următoarele  proceduri  de cercetare: 

 

1.         studiu de piaţă primar  cantitativ  – în vederea  culegerii de date  cantitative   cu privire la mediul afaceri şi climatul investiţional; 

 

2.         studiul  de piaţă  primar calitativ  – în  vederea  identificării  oportunităţilor  de  investiţii  şi  a modalităţilor concrete  de  valorificare  a acestora,  prin  luarea  în  calcul a punctelor  slabe  şi  constrângerilor  existente (identificate în cadrul studiului preliminar); 

 

3.         analiza contextului actual 

 

Va rugam pe aceasta cale sa contribuiti la realizarea studiului nostru prin completarea chestionarului online care nu va va lua mai mult de 5 minute. 

 

Multumim. 

 

ACCESATI CHESTIONARUL AICI!